Xem tất cả 6 kết quả

Khoá học 1-1: "Sức khoẻ thể chất và Dinh dưỡng Dưỡng sinh" dành cho các bạn muốn tìm hiểu cách chăm sóc cơ thể vật lý; hiểu về dinh dưỡng và dưỡng sinh theo lứa tuổi.

Khoá học 1-1: "Chuyển hoá Cảm xúc & Ổn định Tâm trí" dành cho các bạn muốn tìm hiểu kiến thức và  được thực hành về chuyển hoá cảm xúc và ổn định tâm trí.

Khoá học 1-1: “Quản lý thời gian & Quản trị năng lượng", dành cho các bạn muốn tìm hiểu kiến thức và được hướng dẫn thực hành về quản lý thời gian và năng lượng của mình.

Khoá học 1-1 này dành cho các bạn muốn bước những bước đầu tiên trên hành trình khám phá chính mình, khám phá thế giới nội tâm ngay bên trong bạn, mà có thể bạn còn biết rất ít về nó.

Khóa học 1-1: "Hiểu về Nghiệp & Thanh toán Nghiệp" dành cho người thực sự nỗ lực và cam kết tuân theo các kỹ thuật thực hành kỷ luật và nghiêm túc.

Khoá học 1-1: "Be a Coach - Trở thành người dẫn đường" là khoá học chuyên sâu, dài ngày, dành cho các bạn muốn trở thành người dẫn đường cho người khác; một người hướng dẫn bản thân và người khác trên hành trình phát triển bản thân.