Xem tất cả 3 kết quả

Giúp người thực hành biết cách làm việc với các vấn đề sức khỏe vật lý cụ thể, thông qua các phương pháp trị liệu không dùng thuốc kết hợp đặt tay.

Tập trung vào các phương pháp xả bỏ, điều hòa và ổn định cảm xúc. Từ đó, người thực hành học cách tự trị liệu tổn thương cảm xúc và mối quan hệ.

Giúp người sử dụng nhận biết và tự trị liệu trường năng lượng của bản thân; cũng như có thể hỗ trợ người khác.