Xem tất cả 3 kết quả

Khoá học 1-1: "Reiki & Nhập môn Chữa lành" dành cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Reiki và chữa lành.

Ở Reiki cấp độ 2, bạn đi vào những chiều sâu hơn về cảm xúc và nghiệp. Bạn học cách chữa lành tổn thương từ quá khứ tới hiện tại.

Thực hành Reiki cấp độ 3 không còn đơn giản với mục đích chữa lành nữa, mà lúc này bạn đi tới một mức độ hiểu biết và rung động cao hơn rất nhiều.