Biểu giá các chương trình Coach

Chương trìnhThời gianBiểu giá
C1. SỨC KHOẺ & DƯỠNG SINH12 - 14 tuần19.000.000 VNĐ
C2: CHUYỂN HOÁ CẢM XÚC & ỔN ĐỊNH TÂM TRÍ12 - 14 tuần19.000.000 VNĐ
C3.QUẢN LÝ THỜI GIAN & QUẢN TRỊ NĂNG LƯỢNG12 - 14 tuần19.000.000 VNĐ
C4. NHẬN THỨC & LÃNH ĐẠO BẢN THÂN12 - 14 tuần19.000.000 VNĐ
C5.HIỂU VỀ NGHIỆP & THANH TOÁN NGHIỆP15 - 20 tuần 25.000.000 VNĐ
C6.TRỞ THÀNH NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG – BE A COACH15 - 20 tuần 30.000.000 VNĐ
L1. REIKI 1 & NHẬP MÔN CHỮA LÀNH4 - 6 tuần15.000.000 VNĐ
L2. REIKI 2 & TRỊ LIỆU CHUYÊN SÂU6 - 8 tuần18.000.000 VNĐ
L3. REIKI 3 & VAI TRÒ HEALER6 - 12 tuần25.000.000 VNĐ