Biểu giá các chương trình Coach

Chương trìnhThời gianBiểu giá
HTTL L1 - Sự khởi đầu 12 tuần15.000.000 VNĐ
HTTL L2 - Thanh lọc cảm xúc 12 tuần15.000.000 VNĐ
HTTL L3 - Chuyển hóa suy nghĩ12 tuần 15.000.000 VNĐ
HTTL L4 - Tạo lập năng lượng 12 tuần 18.000.000 VNĐ
HTTL L5 - Làm việc với Nghiệp 12 - 20 tuần 20.000.000 VNĐ
HTTL L6 - Người Trị vì12 - 20 tuần 20.000.000 VNĐ
Trị liệu L1: Thể vật lý 12 - 16 tuần15.000.000 VNĐ
Trị liệu L2: Thể cảm xúc 12 - 16 tuần18.000.000 VNĐ
Trị liệu L3: Thể năng lượng12 - 16 tuần20.000.000 VNĐ