Biểu giá các chương trình Coach

Chương trìnhThời gianBiểu giá
SML Follow up21 ngày + 3 tháng9.500.000
Phụ nữ Bình An21 ngày + 3 tháng8.500.000
Hiểu Tình yêu21 ngày + 3 tháng8.500.000
Làm Cha mẹ21 ngày + 3 tháng8.500.000
Làm bạn với thời gian21 ngày + 3 tháng8.500.000
Viết để khám phá bản thân21 ngày + 3 tháng8.500.000
Kỹ năng chọn và đọc sách21 ngày + 3 tháng8.500.000
Chữa lành cho chính mình 21 ngày + 3 tháng8.500.000
Hiểu về năng lượng Dục (Master of Sex)21 ngày + 3 tháng8.500.000
Thực hành nội tâm 121 ngày + 3 tháng8.500.000
Thực hành nội tâm 221 ngày + 3 tháng8.500.000
Mastery Yoga21 ngày + 3 thángKhông tính phí. Dành cho các bạn đã học THNT 1+2