Biểu giá các chương trình Coach

Chương trìnhThời gianBiểu giá
Nhận thức bản thân8 tuần 11.500.000 VNĐ
Sức mạnh nội tâm8 tuần11.500.000 VNĐ
Khai mở kho tàng giá trị 8 tuần 11.500.000 VNĐ
Làm Cha mẹ16 tuần 15.500.000 VNĐ
Chữa lành mối quan hệ8 tuần 11.500.000 VNĐ
Chữa lành cho chính mình 8 tuần11.500.000 VNĐ
Thực hành nội tâm 129 ngày + 3 tháng10.500.000 VNĐ
Thực hành nội tâm 229 ngày + 3 tháng10.500.000 VNĐ
Mastery Yoga29 ngày + 3 thángKhông tính phí. Dành cho các bạn đã học THNT 1+2