GIỚI THIỆU VỀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Phương Hoa Lê (1970 – Hà Nội – Việt Nam)
Chuyên môn cá nhân
25 năm làm việc trong ngành báo chí; vừa là nhà báo chuyên nghiệp, vừa là nhà báo độc lập – chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch.
40 năm nghiên cứu về tôn giáo, thần học, triết học, văn học, nghệ thuật.
Nhận bằng Thạc sĩ Văn học năm 2002 tại Đại Học Quốc Gia Việt Nam.
Đã du lịch tới hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tác giả sách du lịch: “Đi và Yêu”.

Tâm linh và trị liệu:
Thực hành Thiền Raja Yoga theo chương trình của Học Viện Tâm Linh Ấn Độ từ 2012 đến nay.
Đã học Reiki Ấn Độ; Reiki Holy Fire (Mỹ) và nhận bằng Reiki Usui Master (Nhật) năm 2019 tại Rishikhesh, Ấn Độ.
Hướng dẫn trực tiếp và online gần 300 học viên Reiki.
Hướng dẫn các khóa thiền theo Yoga cổ điển cho hàng trăm học viên.
Hướng dẫn các khóa học về Nhận thức bản thân; Tự trị liệu… cho cộng đồng.
Là Life Coach từ năm 2016, đã coach cho hơn 300 coachees.
Sáng lập Life School Việt Nam năm 2015.
Sáng lập và giảng dạy các khóa học trên Lifeschool.vn từ năm 2020, với hàng trăm học viên đăng ký và theo học online.

Huấn luyện thể chất
Nhận bằng HLV Yoga chuyên nghiệp 200h và Yin Yoga 100h tại Học viện Yoga Vedansha, Ấn Độ.
Hướng dẫn yoga cho hàng trăm học viên trong các khóa học liên tục tại Yogalab – Hà Nội.
Đã dạy 5 khóa đào tạo Yin Yoga chuyên sâu 30h tại Việt Nam.
Là người hướng dẫn về ăn uống, dưỡng sinh, trị liệu thể chất … trong các workshop chuyên biệt.

 


Upload Image...