C4. NHẬN THỨC & LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

Khoá học 1-1 này dành cho các bạn muốn bước những bước đầu tiên trên hành trình khám phá chính mình, khám phá thế giới nội tâm ngay bên trong bạn, mà có thể bạn còn biết rất ít về nó.