HTTL L5: LÀM VIỆC VỚI NGHIỆP

Con người rất sợ “Nghiệp”, nhưng lại không hiểu gì về nghiệp. Khóa HTTL 5 sẽ giúp bạn hiểu về Nghiệp và cách nghiệp chi phối cuộc sống như thế nào. Quan trọng hơn, là học cách chuyển hóa nghiệp.