HTTL L2: THANH LỌC CẢM XÚC

Ở cấp độ 2, bạn học cách lái con tàu cảm xúc vững vàng đi trên đại dương cuộc đời, nơi mọi thứ liên tục dao động bởi ảnh hưởng từ bên ngoài. Bạn rèn luyện bản lĩnh để tự do khỏi sự chi phối của người khác.