Reiki check-up

Khi check-up, mình sẽ check-up 3 cấp độ: cơ thể vật lý; thể năng lượng và cấp độ linh hồn.
Thể vật lý là đơn giản nhất. Đó là kiểm tra toàn bộ trạng thái cơ thể của khách, xem có cân bằng không, có vùng nào có dấu hiệu khác biệt cần lưu ý không. Điều này có thể được nhận biết tương đối rõ ràng đối với RM có kinh nghiệm và có sự rèn luyện. Cách làm tương tự như với các thầy thuốc đông y; chỉ khác là thay vì bắt mạch thì mình sẽ đặt tay trực tiếp, lần lượt vào từng phần trên cơ thể.
Sau khi kiểm tra thể vật lý, mình sẽ kiểm tra tới thể năng lượng. Lúc này, thường mình sẽ đặt tay cách cơ thể một khoảng nhất định, tuỳ theo độ mạnh/ độ vững của trường năng lượng của người đó mà đặt. Để đánh giá được trường năng lượng, đòi hỏi phải rất tĩnh lặng và tập trung. Thể năng lượng của nhiều người rất mong manh, dễ rạn vỡ hoặc đã bị rạn vỡ nhiều; nhất là người có bệnh nặng. Đánh giá thể năng lượng có thể cho thấy trạng thái của người đó khá chi tiết; nhất là đo năng lượng ở các luân xa chính.
Với khá nhiều người, khi đặt tay vào thể năng lượng, một số đoạn nghiệp quả sẽ xuất hiện, dưới dạng phim ngắn, giúp mình hiểu được gốc rễ của vấn đề hiện tại mà khách hàng đang đối mặt, từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ thích hợp.
Cuối cùng, mình sẽ tách khỏi người nhận, thiền tĩnh, kết nối và kêu gọi phần linh hồn chủ thể của cơ thể đó xuất hiện. Linh hồn thường xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ khác nhau, nhưng đều chung mong muốn là trao gửi thông điệp. Đa số chúng ta không nghe được tiếng nói bên trong của mình; vì thế lúc này mình đóng vai trò người giúp trao chuyển thông điệp. Linh hồn chính là chủ của cơ thể và là thực thể hiểu rõ nhất về điều gì đang xảy ra, và nó đang thực sự mong muốn điều gì.
Ở giai đoạn này, thỉnh thoảng mình sẽ thấy sự xuất hiện Người dẫn đường/ người thầy … của linh hồn đó. Với sự trợ giúp của người dẫn đường, mình sẽ hiểu rõ thông điệp hơn và hiểu rõ hướng đi của người đó hơn.
Gita.Ji

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *