C6. TRỞ THÀNH NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG – BE A COACH

Khoá học 1-1: “Be a Coach – Trở thành người dẫn đường” là khoá học chuyên sâu, dài ngày, dành cho các bạn muốn trở thành người dẫn đường cho người khác; một người hướng dẫn bản thân và người khác trên hành trình phát triển bản thân.