Xem tất cả 3 kết quả

Thực hành nội tâm (1) là giai đoạn đầu tiên mà mỗi chúng ta phải trải qua khi bắt đầu hành trình đi vào thế giới nội tâm bên trong mình. Giống như mọi chuyến đi, bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây lại là chuyến đi đặc biệt, giống như leo đỉnh...

Chúc mừng bạn đã đi qua giai đoạn thực hành nội tâm 1. Đó là giai đoạn chuẩn bị cho bước tiếp theo. Thực hành nội tâm 2 vẫn tiếp tục là giai đoạn chuẩn bị – nhưng ở mức độ cao hơn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Trong giai đoạn thứ 2 này, chúng...

MASTERY YOGA – với tôi là trái quả của sự thực hành Raja Yoga (Vua của Yoga). Tôi biết tới Raja Yoga vào năm 2012, nhưng phải tới năm 2018 mới thật sự chính thức bước vào con đường chuyên tâm thực hành. Tại sao vậy? Raja Yoga giúp bạn trở thành chủ nhân của...