Xem tất cả 3 kết quả

Thực hành nội tâm (1) là giai đoạn đầu tiên mà mỗi chúng ta phải trải qua khi bắt đầu hành trình đi vào thế giới nội tâm bên trong mình. Giống như mọi chuyến đi, bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây lại là chuyến đi đặc biệt, giống như leo đỉnh...

Chúc mừng bạn đã đi qua giai đoạn thực hành nội tâm 1. Đó là giai đoạn chuẩn bị cho bước tiếp theo. Thực hành nội tâm 2 vẫn tiếp tục là giai đoạn chuẩn bị – nhưng ở mức độ cao hơn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Trong giai đoạn thứ 2 này, chúng...

Thiền Raja Yoga là cấp độ yoga đặc biệt, vừa vô cùng dễ dàng, lại vô cùng khó khăn. Hành giả phải thực sự thanh lọc chính mình, thay đổi lối sống, toàn tâm toàn ý chuyển hóa bản thân. Raja Yoga được đặt sau hai hành trình thực hành nội tâm nghiêm ngặt, chính vì lý...